Litt om healing

Healing er energier som overføres fra en healer til andre individer, mennesker eller dyr. Energiene blir kanalisert gjennom healing-terapeuten, og det settes i gang indre selvlegende prosesser i kroppen til den som mottar healing. Healing bygger på en oppfatning om at tanker, følelser, indre spenninger og sorg kan gi utslag som fysisk sykdom. Jeg ser på healing-energien som en intelligent, universell og helbredende kraft som selv finner veien dit den skal i hvert enkelt menneske eller dyr.                                                                                                                                   

Healing kan brukes til hjelp ved både fysiske og psykiske plager og smerter, og kan også gi deg mer energi og økt velvære. For å oppsøke healer trenger man ikke å være syk, healing kan også virke forebyggende og styrke immunforsvaret.

Healing er en behandlingsform som har blitt praktisert i århundrer og praktiseres i dag over hele verden. Healing er ikke knyttet opp mot noen spesiell religion eller tro og kan benyttes av alle mennesker og dyr.

Healing-energiene er heller ikke bundet av tid og rom, så dersom den som ønsker healing ikke kan stille fysisk på mitt behandlingsrom, utfører jeg også fjernhealing. Fjernhealing fungerer etter samme prinsippene som «vanlig healing». Klienten finner da selv en plass på avtalt tidspunkt, hvor han/hun kan ligge eller sitte og ta imot healing uten å bli forstyrret.

Det er imidlertid viktig å forstå at jeg ikke kan garantere at du vil bli frisk, og jeg stiller heller ingen diagnose.  Healing skal heller ikke på noen måte erstatte legebehandling og medisiner, men kan brukes som tilleggs-behandling.

Time bestilling

Bestill time:

Avbestilling eller flytting av bestilt time må skje senest 24 timer før timen, ellers må timen betales i sin helhet. Avbestilling/flytting av timen gjøres på sms.